НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 


Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 


Щракни върху картинката!
Тази седмица:
Седмичен комикс
Щракни върху картинката!

 
Нашата мисия

Какво е Cyberspace Ministry?

Cyberspace Ministry е Християнска организация с нестопанска цел. Нашата единствена цел е разпространяваме Евангелието по целия свят.

За да го направим, ние ви предлагаме на този уеб сайт безплатни илюстрирани онлайн Библейски уроци, които се надяваме да помогнат на хората да открият чудесното послание, съдържащо се в Божието Слово.


Как се финансира Cyberspace Ministry?

Никоя организация, религиозна или друга, не финансира Cyberspace Ministry.

Make Your Donation to Cyberspace Ministry Часовете изследвания, компилиране, преводи и програмиране, изисквани за всяка наша програма се осигуряват от доброволни работници, напълно посветени на тази кауза.
 

 
По света! Ето какво казва Откровение 14:6-12, което е илюстрирано и от нашето лого:

«И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора.Той каза със силен глас:

“Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и се поклонете на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.”

И един друг ангел, втори, следваше отзад и казваше: “Падна, падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване.”

И друг, трети ангел, вървеше след тях и казваше със силен глас: “Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнеца.

И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат отдих нито денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му.”

Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.»

(Откровение 14:6-12)
[ББД 2005]