DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 


Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 
Tento týden:
Komiks týdne
Klikněte na brožurku
a pěkné čtení!

 
Naše poslání

Co je Cyberspace Ministry?

Cyberspace Ministry je nezisková křesťanská organizace. Jejím jediným cílem je rozšíření evangelia do světa.

K tomuto cíli Cyberspace Ministry vytváří programy (biblické lekce, hry...), abychom pomohli lidem objevit nádherné poselství, obsažené ve Slově Božím.

Naše programy pro PC kompatibilní počítače jsou zcela zdarma a přístupné komukoliv ke stažení z těchto webových stránek.

Na těchto webových stránkách nabízíme také zdarma ilustrované online biblické lekce.


Jak je Cyberspace Ministry podporováno?

Cyberspace Ministry není finančně podporováno žádnou náboženskou, ani jinou organizací. Veškerý čas k výzkumu, kompilaci, překladům a programování potřebný pro naše programy je poskytovaný dobrovolně lidmi, zcela oddanými našemu poslání.

Make your donation Považujete-li naši práci za užitečnou a hodnou pokračování, prosíme o Vaši uvážlivou podporu. Každá darovaná částka nám pomůže pokračovat k našemu vytčenému cíli. Klikněte na tento obrázek pro další informace.
 

 
Na celém svět! Co říká Zjevení 14:6-12, jak je zobrazeno v našem logu:

«Spatřil jsem také jiného anděla, letícího prostředkem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal těm, kteří bydlí na zemi - každému národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem:

“Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu; klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!”

A za ním letěl jiný anděl se slovy: “Padlo, padlo to veliké město Babylón, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!”

A za nimi letěl třetí anděl a říkal mocným hlasem: “Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; a bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka.

A dým jejich muk bude vystupovat na věky věků. A ti, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí.”

Zde je vytrvalost svatých, zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.»

(Zjevení 14:6-12)
[Nová Bible Kralická]