Poartă de intrareMeniu principalMisiunea noastrăLecţiile on-lineCitit zilnicBandă desenată săptămânalDonaţiaContactaţi-ne


 


Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 Această săptămână:
Bandă desenată
Daţi clic pe imagine!

 
Misiunea Noastră

Ce este Cyberspace Ministry?

Cyberspace Ministry este o organizaţie creştină fără scop lucrativ al cărei unic scop este să contribuie la propagarea Evangheliei în lumea întreagă.

Pentru aceasta, noi, Cyberspace Ministry, dezvoltăm diverse mijloace informatizate (jocuri, ghiduri de studiu) cu scopul de a face utilizatorii lor să descopere mesajul conţinut în Cuvântul Domnului.

Mijloacele noastre, concepute pentru calculatoare PC şi compatibile, sunt gratuite şi pot fi descărcate din acest site.


Cum este finanţat Cyberspace Ministry

Nici o organizaţie religioasă sau de altă natură, nu finanţează Cyberspace Ministry. Orele de cercetare, compilare, traducere şi programare pe care le cere fiecare din mijloacele informatizate produse, sunt furnizate de voluntari dedicaţi în întregime cauzei acestei organizaţii.

Susţineţi activitatea Cyberspace Ministry Orice contribuţie voluntară din partea dumneavoastră va fi acceptată cu gratitudine, în scopul susţinerii lucrării noastre. Informaţiile cu privire la acest aspect vor fi conţinute în fiecare din materialele Cyberspace Ministry. Dumneavoastră vă veţi putea hotărî în acest sens, dacă veţi dori, după ce veţi fi apreciat valoarea fiecăruia din materiale pentru dumneavoastră şi familia dumneavoastră.
 

 
În lume! Logo-ul nostru ilustrează ceea ce este scris în Apocalipsa 14:6-12:

«Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie vecinică, pentruca s'o vestească locuitorilor pămîntului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod. El zicea cu glas tare:

“Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi -I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pămîntul, marea şi izvoarele apelor!”

Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: “A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mîniei curviei ei!”

Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: “Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mînă, va bea şi el din vinul mîniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mîniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului

Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n'au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!”

Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.»

(Apocalipsa 14:6-12)
[D. Cornilescu]