บ้านรายการหลักหน้าที่ของเราบทเรียนอ่านทุกวันติดต่อแนวหน้า


 


Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
  
บทเรียนพระคัมภีร์ทางอินเตอร์เน็ต

เรียนบทเรียนพระคัมภีร์โดยตรงที่เวบไซท์ ของเรา

เดี๋ยวนี้ เป็นไปได้ที่จะเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ของ องค์การไซเบอร์สเปส คือ ช่วงเวลาแห่งความจริง โดยตรงจากเวบไซท์

กรุณาทำเครื่องหมายหน้านี้ไว้ เพื่อง่ายต่อการเปิดเรียนบทเรียนพระคัมภีร์


ช่วงเวลาแห่งความจริง บทเรียน
«ช่วงเวลาแห่งความจริง»

ช่วงเวลาแห่งความจริง คือ บทเรียนที่ 41 จะช่วยคุณในการเรียนพระคัมภีร์ในทางระบบเครือข่าย หลังจากบทเรียนหนึ่งถึงบทเรียนหนึ่ง คุณจะได้ค้นพบว่ามีมหาสมบัติที่ล้ำค่าคือ พระพระวจนะของพระเจ้าซ่อนอยู่ข้างใน