บ้านรายการหลักหน้าที่ของเราบทเรียนอ่านทุกวันติดต่อแนวหน้า


 


       
       
Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
  
รายการหลัก

บทเรียนพระคัมภีร์ทางอินเตอร์เน็ต บทเรียนพระคัมภีร์ทางอินเตอร์เน็ต
ปัจจุบันเราสามารถดูผ่านภาพที่แสดงในบทเรียนเชื่อมโยงตรงทางคอมพิวเตอร์
เรียนพระ
คัมภีร์กับเรา
ข้อมูลเมื่อ 19 กรกฏาคม 2562
2192 นักเรียนปัจจุบัน
139629 บทเรียนที่เรียนจบ
 
ตารางแผนการอ่านพระคัมภีร์ ประจำปี โดย สมาคมไซเบอร์สเปส
 
เราอยากได้ยินจากคุณ เราอยากได้ยินจากคุณ
ยินดีรับฟัง คำถาม คำแนะนำ และความคิดเห็น
 

 
«ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง»
(มัทธิว 24:14)  
 

 
Cyberspace Ministry is not responsible for the content or reliability of the websites below, and does not necessarily endorse the views expressed or the facts presented on any of these sites.
Christians Unite Cyberspace Ministry's Topsites