บ้านรายการหลักหน้าที่ของเราบทเรียนอ่านทุกวันติดต่อแนวหน้า


 


Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
  
ตารางแผนการอ่านพระคัมภีร์ ประจำปี

 


ตารางแผนการอ่านพระคัมภีร์ประจำปี ของ สมาคมไซเบอร์สเปซ เป็นแผนการอ่านที่ช่วย ในการอ่านพระคัมภีร์ร์ทั้งหมดภายในปีหนึ่งปี หัวข้อทั้งหมด ได้จัดลำดับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล : จากการสร้างของจักรวาล จนถึงการสร้างโลกใหม่ เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานในการอ่านของแต่ละวัน จำนวนการอ่านได้แบ่งตามหัวข้อและบทเท่าๆกันเริ่มต้นอ่าน ตามตารางแผนการอ่านพระคัมภีร์ วันนี้ เพื่อช่วยนำมาใช้ในการอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน ไว้เจอกันพรุ่งนี้